Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 225

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 225
 
header van nieuwsbrief
 

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr. 225

 

dames in kleurrijke gewaden in groententuinIn actie voor groentetuinen  
HEINO – Wereldwinkel Heino voert in deze feestmaand actie voor het project Groentetuinen in Zienzele (Zimbabwe). De actie werd geïnspireerd door een bezoek van José Verweij-Hoogendijk, oprichter van Stichting Vhufuli Art (Gone Arty) op de medewerkersavond van Wereldwinkel Heino begin november. Het project Groentetuinen in Zienzele zorgt voor de aanleg van waterputten en irrigatiesystemen. Hierdoor kan de lokale bevolking gewassen telen voor het maken van onder andere manden en tassen. Wereldwinkel Heino doneert in de periode van 5 tot 25 december 10% van de omzet. Uiteraard is een vrije gift ook mogelijk. Op de toonbank in de winkel staat hiervoor een gift box.

Foto: Gone Arty

Sinterklaas in de wereldwinkel
RHOON - Sinterklaas heeft de tijd gevonden om Wereldwinkel Rhoon te bezoeken. Zaterdag 2 december was de Goedheiligman anderhalf uur lang te vinden in de wereldwinkel. Kinderen kregen uiteraard een cadeautje. De ouders konden uitgebreid winkelen in zowel de Wereldwinkel als de TweedekansWinkel. Beide winkels, die samen een pand delen, zijn helemaal ingericht voor de kerst.

Belgische wereldwinkel opent koffiebar
BELGIE – Een leuk nieuwtje van onze Zuiderburen. Oxfam-Wereldwinkel Mol heeft eind november als eerste wereldwinkel in Vlaanderen en misschien ook wel in de Benelux een eigen koffiebar geopend, de Baobar. In een Vlaams krantenartikel is te lezen: ‘De Baobar is een forse aanbouw aan de bestaande wereldwinkel, gevestigd aan het Santo Tomasplein in hartje Mol. De bar is opgevat als een grote veranda en is bemeubeld met een kakofonie aan vintage kringloopmeubilair. De luchtige ruimte straalt een erg gemoedelijke sfeer uit.’
Ondanks dat de bar pas kort bestaat, wordt deze al druk bezocht. Bijzonder is dat de Baobar zes dagen per week open is en volledig gerund wordt door vrijwilligers. Zij houden de koffiebar open, bakken taarten, maken soep, zorgen voor de bestellingen. “Voor de bar alleen al kunnen we een beroep doen op een 25-tal vrijwilligers”, zegt wereldwinkelier Louis Geysmans. “Het initiatief heeft meteen gezorgd voor een toevloed aan nieuwe vrijwilligers, zowel gepensioneerden als - gelukkig ook veel - jongeren. We zijn een nog sterkere groep geworden!”
inkijkje in koffiebar van Oxfam Wereldwinkel Novib
Wereldwinkel Mol is, met een bestaan van 53 jaar, een van de oudste en meest gerenommeerde wereldwinkels van Vlaanderen. Waar veel wereldwinkels moeite hebben om genoeg vrijwilligers te vinden, is dit bij Wereldwinkel Mol geen enkel probleem. Sterker nog, de wereldwinkel had de laatste jaren de indruk dat de winkel alleen te klein was geworden om al die vrijwilligers zinvol bezig te houden. Tussen de vrijwilligers zitten ook mensen met een burn-out of mensen uit een sociale voorziening. Om hen nog meer zinvolle activiteiten te kunnen aanbieden, is het idee gegroeid om aan de winkel een ontmoetingsruimte uit te bouwen. Dat is de Baobar geworden.

Oxfam-Wereldwinkel Mol heeft de realisatie van de Baobar zelf bekostigd. “We hadden de voorbije jaren een flink appeltje voor de dorst bijeengespaard. Je moet weten dat onze wereldwinkel gevestigd is in een pand dat eigendom is van de gemeente Mol. Omdat het niet zeker was dat we eeuwig over dat huis konden beschikken, hadden we een reservekas opgebouwd voor het geval we ooit een andere locatie zouden moeten zoeken. Dat geld hebben we nu gebruikt om de Baobar te realiseren. De koffiebar heeft ons zo’n 200.000 euro gekost”, aldus Geysmans. De wereldwinkelier is enthousiast. “Ik voorspel dat dit initiatief opvolging gaat krijgen. Het is een hedendaagse manier om wereldwinkelproducten aan de man te brengen.”

Foto: Oxfam-Wereldwinkel Mol

Schrijven voor gerechtigheid
GOUDA – In Gouda doet de wereldwinkel 9 december mee met Write for Rights. Deze actie van Amnesty wordt jaarlijks wereldwijd gehouden rond 10 december, de Internationale dag van de Rechten van de Mens. Daarbij worden miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Voor tien mensen voor wie die massale aandacht nét dat extra zetje kan geven om verandering te brengen. Vaak helpt die aandacht om hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Ook geeft het de mensen voor wie we actievoeren moed. In Gouda doen, naast de wereldwinkel, ook de Bibliotheek, het Nelson Mandela Centrum, de Ontmoetingskerk, het Huis van de Stad en het Filmhuis en Centrum van Noord mee aan Write for Rights.

Meldpunt voor onterechte duurzaamheidsclaims
NEDERLAND - Nu 100% Duurzaam! Klimaatneutraal! Dolfijnvriendelijk gevangen! Steeds vaker maken voedselmerken reclame met duurzaamheidsclaims. Dat is goed. Het laat zien hoe belangrijk mensen het zijn gaan vinden dat voedsel op een verantwoorde manier gemaakt is: met respect voor mens, dier en milieu. Maar klopt het wel altijd? Zijn al die keurmerken, groene plaatjes en claims over duurzaamheid terecht? Questionmark gaat het onderzoeken en heeft daarom een meldpunt geopend voor onterechte duurzaamheidsclaims. Iedereen kan daarop een melding doen.
Questionmark meldt: ‘Op het meldpunt kun je ons laten weten wat je hebt gezien of gehoord; op een verpakking, in een reclame op de radio, tv of online. Wij gaan het onderzoeken. Bij twijfel of de claim terecht is, vragen wij het voedselmerk om onderbouwing. Als daartoe aanleiding is, dienen we vervolgens een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Zo wordt voedselreclame claim voor claim een beetje eerlijker.’ Questionmark voert het onderzoek wordt uit in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de zomer van 2024 brengt de organisatie een rapport uit over dit onderzoek.

Het onderzoeksbureau Questionmark doet al jaren onderzoek naar de producten in de schappen van de supermarkt. Zo blijkt dit voorjaar dat de grootgrutters te weinig weten van de toeleveranciers van hun spullen om mogelijke mensenrechtenschendingen te kunnen voorkomen. En in 2021 bleek dat supermarkten gemiddeld weinig doen om het aandeel diervriendelijkere producten, zoals vlees, zuivel en eieren met Beter Leven Keurmerk, te vergroten. Bijna alle supermarkten, met uitzondering van Ekoplaza, legden destijds de verantwoordelijkheid voor meer diervriendelijkere producten grotendeels bij hun klanten. Dit bleek uit de Superlijst Dierenwelzijn, die Questionmark publiceerde.
Een melding maken kan via website: klik hier

COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE

Wilders of Sinterklaas?
column (167) van Hans Beerends

Ik zou natuurlijk een stuk over Wilders kunnen schrijven, maar daar staan alle kranten al vol van en
dat zal nog wel weken zo blijven. Van de NRC tot Trouw zijn ze verbijsterd en zelfs de Telegraaf is
verontrust. Nou kan ik wel een stuk vol verbijstering schrijven over Wilders, maar dat lijkt me nu te veel van het goede. Laat ik het over iets veel leukers hebben, namelijk Sinterklaas, of beter gezegd het wonder dat Sinterklaas nog steeds elk jaar hier nog vrij rond loopt.

De geschiedenis van de sint is een geschiedenis van het verbod van Sinterklaasviering, verbanning en
uitjouwen en keer opkeer weer herrijzen. Een aantal jaren geleden was Sinterklaas in een aantal
moslimwijken in Amsterdam niet welkom want conservatieve moslims ergerden zich aan het Christelijke kruis op zijn mijter. Turkse moslims hoorde je overigens niet. Logisch, want Sinterklaas komt namelijk niet uit Spanje maar uit Myra in Turkije en zulk een beroemde landgenoot, zelfs al is het een katholieke bisschop, laat je niet vallen.

Die Turken waren daarmee een stuk toleranter dan onze protestantse landgenoten in een ver verleden. De protestanten - lees de calvinisten - waren de eerste die Sinterklaas verboden. Dat was vanaf 1648, het einde van onze 80-jarige oorlog waarin de geuzen het katholieke Spaanse hof versloegen en de Nederlandse staat vestigden. Die calvinisten verboden het katholicisme, althans verboden, je mocht het wel zijn, je mocht zelfs zo denken, maar je mocht niet laten zien. Vandaar schuilkerken, verbod op processies en het verbod van de katholieke Sinterklaas. Er waren zelfs radicale calvinisten die dat gedogen van katholieken te ver vonden gaan. Het moest totaal verboden worden. Gematigde hervormers waren daar niet voor, want zeiden ze, een totaal verbod is slecht voor de handel. Nou is er geen argument wat in Nederland meer indruk maakt.

Al met al was Sinterklaas zo’n 150 jaar verboden. Daar kwam pas verandering in bij de inval van
Napoleon in 1795. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, alle religies waren gelijk en dat betekende vrijheid voor katholieken, doopsgezinden en lutherse en natuurlijk vrijheid voor Sinterklaas. Sinterklaas werd uitbundig gevierd in huis, op straat en in feite overal. Die uitbundigheid duurde echter niet lang. Zo’n 20 jaar later keerde de gegoede veelal liberale burgerij zich tegen de sint omdat, zo schreven zij, het feest verworden was tot een banale slemp en vreetpartij voor leeglopers. Pas vanaf 1900 werd het sinterklaasfeest weer geleidelijk op straat toegestaan. Pas in de dertiger jaren van de vorige eeuw, de beruchte crisisjaren, diende zich een nieuwe vijand aan: de socialisten. Zij vonden Sinterklaas een kapitalistisch gedrocht, in stand gehouden door het grootwinkelbedrijf Maar ook die vijand verdween. Rond het jaar 2000 keerde de milieubeweging zich tegen de sint. Zij vonden het geldverspilling en het verzieken van het milieu. Deze keer overwon de sint gemakkelijk. De kindervriend liet zich niet meer wegjagen. Soms hoor je wel eens protest tegen de sint van zowel religies als actiegroepen die willen consuminderen, maar de traditie wil nu eenmaal dat Sinterklaas wordt vereerd of verguisd.

Maar nu we die eeuwen van strijd voor of tegen de sint achter de rug hebben, zou het geen tijd worden om van Sinterklaas een kindervriend voor allen te maken? Als we nu de mijter van de sint versieren met de symbolen van de drie monotheïstische godsdiensten, een davidster, een kruis en een halve maan en om aan de seculiere ideologieën tegemoet te komen wordt de pij van Sinterklaas versierd met de rode roos van de socialisten, de bliksemflits van de anarchisten, de hamer en sikkel voor die paar overgebleven communisten en tenslotte het logo van de liberalen? Omdat niemand dat logo kent doen we voorlopig maar een zak geld.

Na eeuwen strijd, eindelijk een multiculturele, multireligieuze en multi-ideologische sint. Met recht een
goedheilig man voor iedereen. Nu nog de coca colabus bus met zijn afgrijselijke Amerikaanse
surrogaat Sinterklaas verslaan en we halen zo het einde van deze eeuw.

Hans Beerends 
 

--------------- // ---------------

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Wereldwinkels Nederland

Copy voor deze nieuwsbrief aanleveren via:


8 december 2023

Wereldwinkels Nederland
KvK 56006144
www.wereldwinkelsnederland.nl ,
 

Geen interesse meer in onze nieuwsbrief? Klik hier om uit te schrijven

Email built with AcyMailing