Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 226

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 226
 
header van nieuwsbrief
 

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr. 226

 


WERELDWINKELS NEDERLAND WENST U EEN (H)EERLIJK 2024!

Nieuw logo, nieuwe voorzitter  Overhandiging voorzittershamer
ASSEN – Veranderingen bij Wereldwinkel Assen. Tijdens een drukbezocht medewerkers overleg op 20 november droeg voorzitter Jaap Pastoor het voorzitterschap van de wereldwinkel na 24 jaar over aan Gerard Pit. “24 jaar is echt een heel lange periode. Maar weinig clubs hebben het voorrecht zolang verzekerd te zijn van een goede voorzitter die altijd zijn volle inzet heeft gegeven aan de wereldwinkel”, zo meldt Wereldwinkel Assen. “Jaap heeft een goed georganiseerde vrijwilligersclub overgedragen” aldus nieuwsbakken voorzitter Gerard. Ook werd op deze bijeenkomst een nieuw kleurrijk logo gepresenteerd. De Assense wereldwinkel gaat zich nu meer presenteren als Fairtrade Cadeaushop en hoopt met het nieuwe logo een nieuwe doelgroep aan te spreken.

Foto: Wereldwinkel Assen

In het zonnetje gezet
HOUTEN – In Houten heeft de wereldwinkel de vijfentwintig vrijwilligers van het DoorGeefLuik in het zonnetje gezet. Tijdens hun kerstbijeenkomst werden zij verrast met een kerstattentie door voorzitter van de wereldwinkel Ginny Mulder. Erg leuk om deze waardering te krijgen”, aldus Aleid Groothoff van het DoorGeefLuik. Zowel het DoorGeefLuik als de Wereldwinkel zetten zich in om armoede te bestrijden en mensen verder te helpen. “De doelgroep waar jullie je voor inzetten, dragen wij ook een warm hart toe. En daarom waarderen wij jullie inzet enorm”, aldus Ginny Mulder. In het DoorGeefLuik kunnen nieuwkomers (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen) huisraad uitzoeken om hun huis in te richten. Het gaat om meubels, keukengerei, beddengoed, maar ook kleding en speelgoed, die andere Houtenaren niet meer nodig hebben. Ook mensen die gebruik maken van de Voedselbank of door het Sociaal team of de kerken worden doorverwezen, kunnen bij het DoorGeefLuik terecht.

Logo van Waar winkelsFairForward / WAAR Nederland failliet
CULEMBORG – Begin december is het faillissement uitgesproken over FairForward, groothandel in fair trade en duurzaam geproduceerde producten, gevestigd in Culemborg. Medewerkers hebben dit medegedeeld. Ook WAAR Nederland, dat van dezelfde eigenaar is, is failliet. Hoe dit uitwerkt op de WAAR winkels is niet duidelijk. Een klein aantal WAAR-winkels valt onder WAAR Nederland, maar de meeste WAAR-winkels zijn franchise. Deze laatste groep valt niet onder het faillissement. Hoe deze verder moeten zonder moederbedrijf WAAR Nederland is niet duidelijk. WAAR Apeldoorn meldde 18 december op Facebook per 31 december definitief te gaan sluiten. Of deze sluiting verband houdt met het faillissement is niet bekend. De winkel was net 1 november naar een nieuwe locatie verhuisd.

Afbeelding: WAAR Apeldoorn

Plus verwijdert onjuiste duurzaamheidsclaims
NEDERLAND - Supermarktketen Plus verwijdert niet-onderbouwde duurzaamheidsclaims uit zijn winkels en folders. Dit is te lezen in Biojournaal. Dit gebeurt nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het bedrijf hierop heeft aangesproken. De supermarktketen gebruikte termen als ‘klimaatneutrale supermarkt’, ‘bewust’ en ‘duurzaam’, zonder dat het deze claims onderbouwde. Ook claimde Plus ‘de meest verantwoorde supermarkt van Nederland’ te zijn.
Meer lezen: klik hier

COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE

Conservatisme en fascisme
column (168) van Hans Beerends

Ik was op de tentoonstelling ‘Nazikunst in de periode 1939 -1945’ in Arnhem. Zoals bekend haatte Hitler en zijn verwanten abstracte kunst zoals expressionisme en kubisme. Hij organiseerde in de jaren 30 zelfs een grote expositie: ‘Ontaarde (entartete) kunst’. Daar werd deze moderne kunst belachelijk gemaakt, gedemoniseerd en verbannen. In het duizend jarige nazirijk was voor deze verderfelijke kunst geen plaats. Traditionele, niet abstracte kunstenaars kregen van Hitler tegelijkertijd alle ruimte en werden aangemoedigd kunstwerken te scheppen die pasten in de nazicultuur. Na 1945 werden deze werken en de scheppers van deze werken vanwege hun Hitlergetrouwheid verbannen, genegeerd en in ieder geval nergens meer vertoond.

Museum Arnhem heeft nu een tentoonstelling ingericht van deze werken met als centrale vraag: ‘hoe werd kunst in deze periode ingezet om nazi-ideeën te verspreiden?’ Het eerste wat de samenstellers opviel, was dat je niet kan spreken van kitsch maar veelal van vakkundig schilder en beeldhouwwerk. Het tweede wat samenstellers en vooral bezoekers opviel, was dat er nauwelijks sprake is van onverhulde nazipropaganda. Geen portreten van Hitler, nauwelijks hakenkruizen en slechts een enkele gewonde soldaat die vol bewondering aangekeken wordt door het straatpubliek, hier is duidelijk sprake van een offer voor het vaderland.

Wat zie je dan wel? Je ziet vooral oerdegelijke boerenfamilies rond de tafel, een boer achter de ploeg, vlijtige arbeiders en naakte vrouwen met een volmaakt Arisch lichaam. Gek genoeg slechts een enkel naakte man met een Arisch lichaam. Vooral die boerengezinnen en die door weer en wind getekende vrouwen en mannenkoppen tekenen een conservatief wereldbeeld. Zo beeldde de nazi’s hun achterban graag uit en zo zag die achterban ook zichzelf graag. Geen stadse fratsen, geen experimenten, geen afwijkende seksuele voorkeuren, een zedelijke en kunstzinnige cultuur, vooral gewoon zijn en trouw aan de leiding.

Na bezichtiging van alle schilderijen en beeldhouwwerken vroeg ik me af in hoeverre conservatisme, behoudzucht, niet altijd of veelal de basis is waarop fascistische c.q. totalitaire regimes kunnen leunen. Hetzelfde conservatieve wereldbeeld zie je in de zogeheten sociaal realistische kunst in de Stalin-periode: lachende mannen en vrouwen rond een trekker, 'gewone' mensen aan het werk of juichend onder een vlag. Op de laatste 'vrije' verkiezingen in Duitsland werd Hitler gekozen door 38% van de bevolking. Waren dat allemaal fascisten? Ik denk het niet. Zij, en velen die niet voor hem gekozenDoek van tentoonstelling
hadden maar hem wel gedoogden, zagen in hem de behouder van traditionele conservatieve waarden, waarden waarin zij zich thuis voel-den en die bedreigd werden door die alternatieve socialisten en andere ongehoorzame dissidenten. In Duitsland kwam daar dan nog bij dat Hitler in de late jaren ’30 inder-daad de werkeloosheid oploste, onder andere door het opvoeren van de wapenindustrie en het aanleggen van snelwegen. Maar los daarvan, als behoeder van het conservatisme werd hij ervaren als een betrouwbare leider.

Bron: Museum Arnhem. Eén van de kunstwerken van de tentoonstelling ‘Nazikunst in de periode 1939 -1945’

In hoeverre zie je dat ook niet bij Trump of in een kort verleden bij de Italiaanse premier Berlusconi? Zelf hoeven ze geeneens een onberispelijk leven te leiden, als ze zich maar inzetten voor de waarden van degenen die zich scharen onder de 'gewone man’ of daar voor willen opkomen, voor de gewone vrouw die natuurlijk het gezin behoedt. De gruweldaden van Hitler kregen slechts de instemming van een klein gedeelte van het Duitse volk (Jodenmoord werd stilgehouden, ze werden slechts te werk gesteld). Natuurlijk, als je door ging vragen stootte je tegen een muur en kon je als verdachte worden opgepakt. Maar precies dat doorvragen gebeurde erg weinig. Degenen die Hitler gedoogden waren tevreden zolang hij hun conservatieve levenswijze respecteerde en huldigde. De kunstenaars die in Hitlertijd alle ruimte kregen, respecteerden ook die levenswijze. Sterker nog, in video gesprekken zeggen deze kunstenaars: “Ik heb altijd zo geschilderd. Het is gewoon wat het volk wil en waar ook ik me in thuis voel. “ Die kunstenaars voelden zich na de oorlog, naar hun oordeel, ten onrechte gediscrimineerd.

Ik kreeg door deze visie en al die op zich vakkundige kunstweken een naar en angstig gevoel over conservatisme. Op zich is er niets tegen als iemand of een streek wil blijven leven in een soort 19e, begin 20e eeuwskader, maar kennelijk zijn een groot deel van deze mensen bang voor al het nieuwe wat op hen afstormt en kiezen ze voor een leider die los van wat hij verder doet, zich in ieder geval verzet tegen al dat nieuwerwetse. Hoe halen we die angst weg en hoe kunnen mensen lekker conservatief blijven zonder zich gedwongen te voelen te kiezen voor een extreem rechtse leider?

De tentoonstelling is nog te zien tot 24 maart.

Hans Beerends 
 

--------------- // ---------------

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Wereldwinkels Nederland

Copy voor deze nieuwsbrief aanleveren via:


27 december 2023

Wereldwinkels Nederland
KvK 56006144
www.wereldwinkelsnederland.nl ,
 

Geen interesse meer in onze nieuwsbrief? Klik hier om uit te schrijven

Email built with AcyMailing