Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 227

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 227
 
header van nieuwsbrief
 

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr. 227

 

Wereldwinkel deelt vier cheques uit  
WIERDEN – Wereldwinkel Wierden heeft bij het afsluiten van 2023 maar liefst vier cheques uit kunnen delen aan goede doelen. De begunstigde doelen waren: stichting Matamba, stichting Bowie, Days for Girls en stichting Oost Europa afdeling Wierden. Om te bepalen waar de giften heen zouden gaan, deed Wereldwinkel Wierden een oproep aan verenigingen en stichtingen om zich te melden. 4 personen die namens organisaties cheques in handen hebben
De organisaties moesten voldoen aan het doel van Wereldwinkel Wierden: ‘ver weg en dichtbij mensen nabij zijn’ en vervolgens onderbouwen waarom zij in aanmerking zouden moeten komen voor een gift en ook moesten ze een presentatie houden op de vrijwilligersvergadering. Stichting Wereldwinkel Wierden probeert jaarlijks een deel van haar omzet aan lokale goede doelen te schenken. “Men kan deze actie zien als waardering en bewondering voor hen die onbetaald werken voor alle wereldburgers”, aldus voorzitter Claudia Supèr.

Foto: Wereldwinkel Wierden

Schenking Fairtrade Week
MIDDELBURG - Ook Wereldwinkel Middelburg deed een mooie schenking. “In de Fairtrade Week is, zoals andere jaren ook het geval was, 10% van de weekomzet van Wereldwinkel Middelburg naar een goed doel gegaan”, vertelt secretaris Iet Hasselaar. “Het bedrag was 250 euro en dat hebben we geschonken aan Simbolica. We ontvingen een mail dat ze voor dat bedrag zestien kinderen van schoolspullen konden voorzien, zodat deze kinderen ook onderwijs konden krijgen. Daarnaast is door de vrijwilligers van Wereldwinkel Middelburg besloten dat we drie jaar lang een donatie doen aan Stichting Vhufuli Art (Gone Arty) opgericht door José Verweij-Hoogendijk. Dit jaar zal dat een bedrag van 5000 euro zijn. De volgende twee jaar bekijken we wat mogelijk is en laten wij het afhangen van onze jaaromzet", aldus Iet.

Nog meer giften!
WATERINGEN – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 5 januari heeft Wereldwinkel Wateringen twee cheques overhandigd. Eén cheque ging naar de Naaldwijkse Stichting Het SamenleesMomentje. Deze stichting brengt braille leesboeken naast bestaande leesboeken op de markt, zodat iemand die wél kan zien samen kan lezen met iemand die een visuele beperking heeft. Zo ontstaat er een gezellig leesmoment voor beiden. Ook Stichting Bij-1 uit Den Haag kreeg een mooi bedrag. Deze stichting verzorgt de opvang van kinderen in een wijkgebouw in de Spoorwijk, in stadsdeel Laak, en tracht een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling door lesprojecten, spel en handvaardigheden. De medewerkers van Wereldwinkel Wateringen bepaalden door te stemmen welke goede doelen een gift kregen.

Gewicht armband raden
EPE – Klanten van Wereldwinkel Epe hadden in december de kans om een zilveren armband van zilversmid Dambar te winnen. Daarvoor moesten zij het gewicht raden van de armband.
Tientallen mensen deden een poging om dit sieraad in de wacht te slepen. Hierbij is een winnares naar voren gekomen die het werkelijke gewicht het dichtst benaderde. Zij kreeg als prijs de armband cadeau.

landkaart nederlandNederland kan agrarische voetafdruk in het buitenland verkleinen
NEDERLAND - ‘Nederland kan agrarische voetafdruk drastisch verkleinen, zo kopt een artikel van Vice Versa. ‘Nederland is geen eiland: we zijn innig verbonden met het buitenland. Onze economie draait op internationale handel en beslissingen die wij maken hebben grote gevolgen over de grens. Toch was onze rol in het buitenland tijdens de verkiezingen nauwelijks een thema en dat zal tijdens de formatie niet anders zijn. Waar zou een nieuw Kabinet in de komende jaren op kunnen sturen om de Nederlandse voetafdruk over de grenzen te verkleinen en juist positieve impact te genereren? Ellen Mangnus ging in gesprek met verschillende experts over die vraag. Deel 1 is hier te lezen: klik hier

Afbeelding: Pixabay


COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE

Derdewereld en vakbond
column (169) van Hans Beerends

Vanaf het ontstaan van de derde wereldbeweging heeft men altijd betracht goede contacten te verkrijgen met de vakbond. In eerste instantie zag men de bonden echter als onderdeel van het westerse systeem dus medeverantwoordelijk voor de armoede. Later zag men in dat de vakbond in feite de grootste en wereldwijde actiegroep was. Dus samenwerken. Dat ging echter niet altijd ideaal. Vakbonden en haar leden voelden zich weliswaar solidair met arbeiders uit verre landen, maar als die solidariteit in botsing kwam met hun materiële belang c.q. werkgelegenheid dan kozen ze toch, begrijpelijk, voor hun eigen positie. Ook aan het verzoek of de eis van derde wereldgroepen om bijvoorbeeld de lading van een schip uit Chili ten tijde van Pinochet niet te lossen, werd geen gehoor gegeven.

Toch wilden vakbonden wel iets doen met de armoede ver weg, zeker als het ging om de uitbuiting van arbeiders in derdewereldlanden. Daartoe ontstond in 1971 in het CNV, de christelijke vakbond, het SOSV, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Vakbonden. Doel was arbeiders in verre landen bij te staan en arbeiders hier bewust te maken dat overheveling van bijvoorbeeld de textielindustrie wellicht ten koste zou gaan van werkgelegenheid hier maar ten bate van werkloze arbeiders daar. Doel was ook het SOSV uit te breiden als de fusie tussen de drie vakbonden: algemeen, Katholiek en Christelijk, een feit zou worden. Die fusie ging echter slechts gedeeltelijk door. CNV haakte af en de twee andere vakbonden fuseerden tot het FNV. Tot eind jaren ‘70 speelde de SOSV nog een rol, kreeg zelfs subsidie van de NCO, maar na 1975 kwam er een eind aan.

Het FNV startte in 1975 de organisatie FNV Mondiaal in het kader van het vakbonds medefinancierings-programma van het ministerie van Ontwikkelingsamenwerking. Je kan donateur worden van die organisatie en dan krijg je ook de nieuwsbrief met daarin alles wat ze voor arbeiders ver weg betekenen, welke solidariteitsacties gaande zijn en in hoeverre bewustwording in Nederland gestalte krijgt. Ik ben al jaren donateur, ontvang de nieuwsbrief en ik sta er van te kijken hoeveel zinnige acties vanuit FNV mondiaal worden gerealiseerd. Laat ik een aantal voorbeelden noemen.

  • Een sociale dialoog in Peru voor betere arbeidsvoorwaarden: Praten met werkgevers en vakbonden aldaar met als resultaat betere voorwaarden voor arbeiders die in de groente- en fruitexport werken.
  • Trainingsprogramma voor jonge vakbondsleiders in Oeganda. Het resultaat is verbetering van het CAO loon.
  • Erkenning en meer werk voor vrouwelijke bouwvakarbeiders in Rwanda.
  • Oprichting van een netwerk van arbeiders in de palmolie-industrie uit Colombia, Indonesië en Nederland. Het doel hiervan is om de omstandigheden te verbeteren.
  • Looneisen in de bloemensector in Oeganda (80 % van deze bloemen gaan naar Nederland)

En zo zijn er nog een aantal projecten en positieve solidariteitsacties. Terugkijken in een jaarverslag wordt vermeld dat FNV mondiaal in 2022 samenwerkte met 183 internationale partners en dat ze al samenwerkend de arbeidsomstandigheden verbeterden voor tegen een half miljoen werkers. Reden genoeg om donateur te worden, zowel voor vrijwilligers van de wereldwinkel maar ook de klanten van onze winkels zouden attent gemaakt kunnen worden op deze vakbondsderdewereldgroep. Als klant kan je natuurlijk eerlijke cadeautjes kopen in de wereldwinkel, je kan ook rechtstreeks de strijd steunen van arbeiders. Alle informatie is te lezen op de website van FNV Mondiaal en anders via Google. Van mij uit een hele hartelijke aanbeveling.

Hans Beerends 
 

--------------- // ---------------

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Wereldwinkels Nederland

Copy voor deze nieuwsbrief aanleveren via:


16 januari 2024

Wereldwinkels Nederland
KvK 56006144
www.wereldwinkelsnederland.nl ,
 

Geen interesse meer in onze nieuwsbrief? Klik hier om uit te schrijven

Email built with AcyMailing