Fair trade informatie

Eerlijke handel of fair trade is een term die wordt gehanteerd als beschrijving van internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Het gaat om een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Daarbij draagt de fair trade keten bij aan duurzame ontwikkeling door het aanbieden van betere handelsvoorwaarden en het veiligstellen van de rechten van gemarginaliseerde producenten en hun medewerkers.

Wat zijn de criteria?

De criteria voor fair trade zijn, kort gezegd:

 • kansen voor gemarginaliseerde producenten
 • eerlijke prijzen, leefbare lonen, en indien nodig voorfinanciering
 • verantwoorde arbeidsomstandigheden
 • geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
 • gelijke kansen voor mannen en vrouwen
 • vakbondsvrijheid en aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers
 • zorg voor het milieu
 • contracten afsluiten voor een langere periode, bieden van ondersteuning aan producent
 • transparantie

De fair trade criteria zijn door de gezamenlijke wereldwijde fair trade organisaties in 2001 in Tanzania vastgesteld. De World Fair Trade Organization (WTFO) heeft deze 10 beginselen opgenomen op hun website https://wfto.com/our-fair-trade-system. Klik links in het keuzemenu op fair trade criteria voor meer informatie over de criteria.*

Nederland

Wereldwinkels in Nederland kopen hun producten in bij een selecte groep fair trade importeurs. Deze importeurs onderhouden een directe relatie met fair trade producenten in ontwikkelingslanden.

Beoordeling fair trade importeurs

Wereldwinkels hechten aan fair trade (eerlijke handel), het is hun reden van bestaan. Wereldwinkels Nederland heeft daarom een eigen beoordelingssysteem. Daarbij bezoekt een onderzoeker de importeur. De onderzoeker rapporteert zijn bevindingen aan de commissie beoordeling & assortiment. Deze adviseert het bestuur van Wereldwinkels Nederland. Als er voldoende onderbouwing is dat de importeur fair trade is wordt de importeur opgenomen op de lijst met fair trade importeurs. Ook de importeurs die op de lijst staan worden periodiek heronderzocht. Het gaat hierbij om importeurs van non-foodproducten. Voor food-producten wordt aangesloten bij de bestaande internationale keurmerken.

Food-keurmerken

De fair trade food-keurmerken zijn:

 • Fairtrade (in Nederland ook bekend onder de naam Max Havelaar)
 • Fair for Life
 • Naturland Fair

Fair trade importeurs

De als fair trade aangemerkte importeurs zijn:

 • Adinda
 • AlchemiA (alleen Gaias Incense en Palo Santo)
 • Amandla
 • Cerro Azul
 • El Puente
 • Esperanza
 • Fairtrade Original
 • FairMail
 • Gepa
 • Gone Arty
 • Kazuri
 • Kinta
 • Madat Fair Treasures
 • Mundomi
 • Only Natural
 • Sarana (incl Sawahasa)
 • Siddharth Imports
 • Simbolica
 • Siyabonga
 • Sjaal met verhaal
 • Tahoua
 • Twinning Company
 • Wilma’s wereld (excl producten uit Litouwen)
 • Zimba Arts

Klik links in het keuzemenu op fair trade importeurs voor meer informatie over deze importeurs.

Is een importeur die niet op de lijst staat niet fair trade?

Dat is niet gezegd. Als een importeur niet op de lijst staat heeft Wereldwinkels Nederland niet met voldoende zekerheid kunnen vaststellen dat de importeur aan de fair trade criteria voldoet of heeft er nog geen beoordeling plaatsgevonden.

Aanvraag beoordeling door importeurs

Een importeur die meent te voldoen aan de fair trade criteria kan een beoordeling aanvragen om op de lijst te komen. Dit proces start met een e-mail naar . Meer informatie is voor importeurs beschikbaar. Klik links in het keuzemenu op informatie voor importeurs.

Randassortiment

Soms zijn aanvullende producten niet in een fair trade versie verkrijgbaar. Wereldwinkels hebben daarom ruimte om aanvullende producten te voeren in het assortiment, het zogenaamde randassortiment. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om producten die niet in ontwikkelingslanden zijn gemaakt, maar wel aandacht daarvoor genereren. Het randassortiment is door zijn aard ondersteunend aan en aanvullend op het fair trade assortiment.

Bij wereldwinkels die aangesloten zijn bij Wereldwinkels Nederland maakt het fair trade assortiment ten minste 85% uit van de omzet, en het randassortiment ten hoogste 15%. De wereldwinkel streeft ernaar het randassortiment en het fair trade assortiment onderscheidenlijk zichtbaar voor de klant te presenteren.

Geschiedenis fair trade

Het concept fair trade gaat in de westerse wereld terug tot de jaren 40 van de 20e eeuw. De Nederlandse fair trade markt is een van de meest “mature” ter wereld, en kent een pioniersrol in de professionalisering van de fair trade sector. Fairtrade Original – opgericht in 1959 als Komitee Steun voor Onderontwikkelde Streken, later onder meer S.O.S. Wereldhandel – geldt internationaal als een van de grondleggers van fair trade. En het eerste fairtradekeurmerk, Max Havelaar, komt uit Nederland. De allereerste Nederlandse wereldwinkel wordt in Breukelen opgericht en opent op 21 augustus 1969 de deuren.

Duurzaam

Fair trade staat niet alleen. Het maakt deel uit van een mondiale beweging om duurzaam met de planeet en de mensen op de planeet om te gaan. ”Duurzaam” is een zogeheten containerbegrip. Fair trade is daar onderdeel van, fair trade is de duurzame handel met producenten uit ontwikkelingslanden. Andere producten waarvoor het etiket “duurzaam” gebruikt wordt zijn bijvoorbeeld gerecyclede producten, producten met keurmerken (FSC, MSC), biologische producten, streekproducten en producten die vervaardigd zijn door mensen in westerse landen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Millenniumdoelen

In 2000 zijn door de landen van de Verenigde Naties 8 duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd, om in 2015 te bereiken. Dit waren de zogeheten Millennium Development Goals. Fair trade richt zich op doelstelling 8 van de MDG: het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling, door middel van handel, maar draagt ook bij aan andere doelstellingen, zoals 1: het uitbannen van extreme armoede, 3: gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, en 7: de bescherming van een duurzaam leefmilieu.

Global Goals

In aansluiting op de Millenniumdoelen zijn door de Verenigde Naties in 2015 17 nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd, om in 2030 te bereiken. Dit zijn de Sustainable Development Goals, ook vaak aangeduid als Global Goals. Fair trade richt zich op doelstelling 8 van de SDG: eerlijk werk en economische groei, maar draagt ook bij aan andere doelstellingen zoals 1: geen armoede, 3: goede gezondheid en welzijn, 10: ongelijkheid verminderen, en 12: verantwoorde consumptie en productie

Vragen of nadere informatie?

Stuur een e-mail naar  of neem contact op met Wereldwinkels Nederland

Wereldwinkels Nederland
postadres Parallelweg 4, 9919 AC Loppersum
06-45116959 |
Kvk 56006144 | RSIN-Fiscaal nummer 8519.40.444